Všeobecné podmínky pronájmu

 • Věk minimálně 22 let
 • 3 roky řidičské praxe
 • Řidičák skupiny B
 • Při převzetí vozu předložení dvou dokladů totožnosti ( OP, ŘP)
 • Ve voze je zakázáno kouřit
 • Domácí mazlíčci mají z hygienických důvodů vstup zakázán
 • Zákaz vrtání, šroubování a jakéhokoliv zasahování do konstrukce vozu
 • Zákaz vylepování plakátů, nálepek či jiné změny povrchu vozidla
 • S vozem je zákaz jízdy mimo zpevněné cesty
 • S vozem je zakázáno navštěvovat festivaly
 • Za škody způsobené porušením pravidel  zodpovídá nájemce

Předání a převzetí vozu

 • Předání vozu nájemci probíhá v první den nájmu nejdříve v 9 hodin případně podle předchozí domluvy
 • Vrácení vozu probíhá poslední den nájmu do 17 hodiny
 • Vozidlo se předává dotankované, s plnou nádrží na čistou vodu a prázdnou nádrží na šedou vodu a vyprázdněným WC, stejně tak se i vrací, vyjma nádrže na čistou vodu, ta může být prázdná
 • Vozidlo se předává umyté a uklizené a vrací se uklizené. V případě nedodržení bude nájemci účtováno umytí a vyčištění ve výši 1000 Kč. toto se týká znečištění způsobeným blátem, bahnem či jinými. 
 • Vozidlo se vrací s vyprázdněnou a vyčištěnou odpadní nádobou na WC, v případě nedodržení bude účtován poplatek ve výši 1500 Kč

Sankce

 • Ztráta technického průkazu 5000,-
 • Ztráta klíčů od vozidla 5000,-
 • Znečištění interiéru či exteriéru 5000,- neodpovídající běžnému provozu
 • Poškození interiéru či exteriéru úhrada škody dle skutečných nákladů

Storno podmínky

 • Storno více než 30 dní před 1. dnem pronájmu - zdarma
 • Storno mezi 30 a 15 dny před 1. dnem pronájmu účtujeme 15% z celkové ceny pronájmu
 • Storno mezi 7 a 2 dny před 1. dnem pronájmu účtujeme 30% z celkové ceny z pronájmu
 • Storno 2 a méně dní před dnem pronájmu je storno ve výši 100% z celkové částky pronájmu

Pojištění a odpovědnosti za škodu

 • Vůz je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10%; min. však 10.000 Kč. Toto pojištění NEKRYJE poškození interiéru ani škody na vybavení vozu
 • Nájemce odpovídá za škody způsobené na vozidle po dobu trvání nájmu a to i škody způsobené třetí osobou.
 • Spolupracujeme s profesionály na pojištění obytných vozidel a je možné si sjednat pojištění kauce i na škodu či storno pronájmu. více po kliknutí níže 


Havárie a poruchy

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu nebo poruchu telefonicky přímo pronajímateli.
 • Při každé nehodě či vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít protokol a záznam o nehodě. Stejně tak je povinen zajistit fotodokumentaci ze škodné události. Vždy mít iniciály na druhého poškozeného.
 • Vůz má sjednané maximální asistenční služby, takže o vás bude postaráno, ať už jste v Evropě kdekoliv